PUBLICATIONS

Language Program
66 Results
Author: Alberto Poncelas, Maksim Tkachenko, Ohnmar Htun
Research Areas : #Language Program
Careers : Positions
Author: Tianqi Wang, Lei Chen, Xiaodan Zhu (Queen’s University Canada), Younghun Lee, Jing Gao
Research Areas : #Language Program
Careers : Positions
Author: Chikara Hashimoto, Gautam Kumar, Shuichiro Hashimoto, Jun Suzuki (Tohoku Uni.)
Research Areas : #Language Program
Careers : Positions
Author: Rohan Bhambhoria (ex-intern,), Lei Chen, Prof. Xiaodan Zhu (Queen’s University Canada)
Jul 2023
Research Areas : #Language Program
Careers : Positions
Author: Keiji Shinzato, Naoki Yoshinaga, Yandi Xia and Wei-Te Chen
Research Areas : #Language Program
Careers : Positions
1 of 7