PUBLICATIONS

Customer Program
13 Results
Author: Fei Yuan ( University of Electronic Science and Technology of China), Zhang Longtu, Huang Bojun, Yaobo Liang ( Microsoft Research Asia)
Author: Ramin Raziperchikolaei, Young Joo Chung, Tianyu Li
Research Areas : #Customer Program
Careers : Positions
Author: Tianyu Li, Yukun Ma, Jiu Xu, Bjorn Stenger, Chen Liu, Yu Hirate
Research Areas : #Customer Program
Careers : Positions
1 of 2